Læs mere

Sundhedsplejen

Tandplejen

 

 

Syge børn

Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Vurdering af barnet - er det raskt eller sygt?

Dårlige tegn

Nogle sygdomstegn tyder på, at barnet er så medtaget af sin sygdom, at du straks skal kontakte lægen eller lægevagten. Du kan kontakte lægen eller lægevagten, hvis barnet:

 • Er sløv og apatisk.
 • Ikke leger og kun vil ligge i sengen.
 • Ikke drikker og tisser.
 • Er gustent og blegt.
 • Har besværet og eventuelt hurtig vejrtrækning.
 • Har feber.

Gode tegn

Et barn, der virker interesseret i sine omgivelser og leger, er sjældent alvorligt syg.

Tegn på, at barnet ikke er alvorligt syg ses ved, at barnet:

 • Er feberfri.
 • Drikker og tisser.
 • Er veltilpas.
 • Har en sund kulør.
 • Har normal vejrtrækning.

Giv besked hvis dit barn er syg

Hvis dit barn er sygt, vil vi gerne have besked. Ring eller send en sms inden klokken 9.00, så vi eventuelt kan nå at justere i de planlagte aktiviteter.

Ved akut opstået sygdom eller, hvis vi vurderer, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. Husk derfor at opdatere på intra, hvis I skifter mobilnummer eller arbejdstelefon.

Hvornår må barnet komme i daginstitution?

Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at det kræver særlig omsorg og pasning. Barnet må ikke have feber, han/hun skal drikke som vanligt, og han/hun skal kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvis et barn kommer af sted uden at være helt raskt, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at blive syg igen. Barnet vil desuden kunne smitte de andre børn. Det kan derfor være en god idé at lade det feberfrie barn blive hjemme i mindst én dag ekstra.

Medicingivning i daginstitution

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, hvor barnet er i daginstitution. I nogle tilfælde er det dog nødvendigt, at barnet får medicin, mens det er i daginstitution - det kan eksempelvis være ved kroniske sygdomme.

Personalet er ikke sundhedsfagligt uddannet og må derfor kun give medicin, som er ordineret af lægen. Medicin skal være i original emballage med indlægsseddel og cpr-nummer. Lægens anvisning af dosis skal klart fremgå.

Aflevér altid medicin til personalet, så det er utilgængeligt for børn.