Forældresamarbejde

Et godt samarbejde med forældrene er vigtigt for os i Nøddehøj. Dialog er en forudsætning for, at det gode, nære og åbne forældresamarbejde kan trives.

Tryghed, tillid og kommunikation er nøglebegreber i det gode forældresamarbejde.

Vi anerkender, at det er jer som forældre, der har det største kendskab til jeres barn, mens vi bidrager med den fagprofessionelle vinkel.

Personale og forældre er fælles om at skabe en tryg og god hverdag for børnene, og derfor er det afgørende, at vi arbejder sammen.

Forældresamtaler

Når I har takket ja til en plads i Nøddehøjs vuggestue eller børnehave, vil I få en invitation til en opstartssamtale. I denne samtale fortæller vi om institutionen, og I fortæller om jeres barn.

Som forældre i Nøddehøj tilbydes I gennem barnets institutionsliv en række samtaler. Udgangspunktet for samtalerne er forskelligt materiale, blandt andet "Barnet i centrum", vækstmodel og kompetencehjul.

I vuggestuen tilbyder vi en 3-månederssamtale og en samtale, når jeres barn skal begynde i børnehave. 

I børnehaven tilbyder vi også en 3-månederssamtale, en årlig samtale og en skolesamtale.

Hvis der er behov for yderligere samtaler, aftaler vi det.

Forældremøder

1-2 gange om året indkalder vi til forældremøder. Det er møder, hvor I som forældre har mulighed for at høre lidt mere om dagligdagen, heriblandt struktur og pædagogiske overvejelser. Vi bruger også forældremøderne til at informere om kommende tiltag i Nøddehøj.

Forældrekaffe

For at skabe gode relationer mellem forældrene, afholder vi ind i mellem forældrekaffe.

Det foregår som oftest i eftermiddagstimerne, og det er frivillige forældre, der står for arrangementet.