Forebyggende indsatser

For at sikre børnene de bedste udviklingsbetingelser arbejder vi i Nøddehøj med tidlige forebyggende indsatser. Herunder kan du læse om dem.

Forebyggende team

Nøddehøj har tilknyttet et forebyggende team, som består af sundhedsplejerske, pædagogisk psykologisk konsulent og socialrådgiver.

Teamet har mulighed for at give personalet sparring på faglige udviklingstiltag i institutionen eller på forskellige generelle udfordringer omkring børn. Derudover har forældre mulighed for, sammen med personalet, at deltage i mødet og modtage sparring i forhold til eget barn. I nogle sammenhænge kan andre fagpersoner inddrages, for eksempel en ergoterapeut eller psykolog.

Det forebyggende team kommer i Nøddehøj på fastlagte datoer en gang månedligt og kan ellers kontaktes ved behov.

Sprogindsatser

I Nøddehøj sprogvurderer vi de 3-årige børn ved behov. Det kan for eksempel være, hvis personale og/eller forældre oplever, at barnet har svært ved at udtale bestemte lyde eller har svært ved at forstå og producere sætninger.

Vi har et tæt samarbejde med kommunens tale- og hørekonsulenter, som vejleder forældre og personale samt yder ekstra støtte til børn med sproglige udfordringer.

Læs mere om "sprogvurdering i dagtilbud"

Inklusion

Inklusion er for alle, både børn og voksne. Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab. I Nøddehøj arbejder vi systematisk på at skabe læringsmiljøer og legefællesskaber, hvor hvert enkelt barn oplever sig som bidragende, deltagende og værdifuld.

I Nøddehøj har flere personaler diplomuddannelse i Social Inklusion.

Læs mere om inklusion her