Legepladsen

Nøddehøjs legeplads rummer ca 4800 kvm. Legepladsen er fyldt med spændende legeredskaber og kuperet terræn. Træer og buske skaber ideelle betingelser for små legekroge, der understøtter legefællesskaber.

Nøddehøjs store legeplads byder på unikke legemuligheder. Den er beplantet med træer, buske og planter, som giver skygge og mulighed for gode legemiljøer.

Frugttræer, frugtbuske og plantekasser beriger os med afgrøder som vi høster af.

Vandløb, klatretårn, vippe, sandkasser, boldbane, kælkebakke, bålplads og diverse legeredskaber giver spændende legerum og oaser, som lægger op til læring og glæde ved aktivt udeliv. Alt dette medvirker til, at der er rig mulighed for motorisk udfoldelse.

Vuggestuen har desuden egen ”nærlegeplads”, som er indrettet efter aldersgruppens behov.

Vi leger meget ude og praler gerne med vores fantastiske naturinspirerede legepladser.

Udendørs galleri