Hvad kendetegner os?

Nøddehøj er et kommunalt dagtilbud og det ene af to huse i fællesinstitutionen Børneområde Nord. Begge er integrerede huse med børn i alderen 0-6 år.

Nærmiljø - alt sammen i gåafstand

  • Nøddehøj er centralt beliggende i Sdr. Nærå ved Årslev, som grænser op til Odense Kommune.
  • Vi har gode trafikale muligheder. Bus, tog og motorvej er tæt på.
  • Området er velforsynet med stisystemer.
  • I vores nærmiljø, som vi ofte inddrager, har vi skoler, bibliotek, hal og den herligste natur i form af skov, vidtstrakte marker, en lille mose og vandløb.
  • Vi ønsker at være kendt som en daginstitution med høj grad af faglighed og trivsel for børn, personale og forældre.
  • Et velfungerende samarbejde med anerkendelse og respekt for hinandens kvaliteter og forskelligheder skal danne rammen for en tryg og læringsrig hverdag for alle.
  • Vi ønsker en pædagogisk organisering, der kan danne ramme for inklusion, læring og kreativitet, hvor der er plads til mangfoldighed og spontanitet.
  • Relationer er en essentiel del i børn og voksnes liv, hvor nærvær, tryghed, og medansvar er nøgleord for os.
  • Vi vil sikre, at alle børn i institutionen har en hverdag, der udover at være tryg og tillidsskabende, samtidig giver børnene dannelse, samt forståelse for de sociale og individuelle aspekter af den verden, vi lever i, og hvor børnene erfarer, at mangfoldighed er en ressource.