Overgang fra dagplejen

På denne side finder du information om, hvordan vi sikrer, at overgangen fra dagpleje til Nøddehøjs Børnehave bliver så god og tryg som mulig.

Det er vigtigt for både børn og forældre at sikre en god overgang fra dagpleje til børnehave. For at gøre overgangen så tryg og god som mulig, inviterer vi dagplejeren og dagplejebørnene på besøg i Nøddehøj. Vi foreslår et par besøg de sidste uger inden børnehavestart.

Børnene vil være tilknyttet børnehavens yngstegruppe, som består af 2 personaler samt cirka 10-13 børn på 3 år. Dagplejebørnene er sammen med yngstegruppen til samling, hvor de spiser frugt, synger og laver små aktiviteter. Dagplejebørnene og dagplejer kan følge yngstegruppens aktiviteter indtil kl. 11, hvorefter de er velkomne til at blive og spise frokost.

Det kan også være en god idé, at forældre og barn kommer en tur på besøg i børnehaven. Ring og aftal med os.

Forberedelserne til overgangen tjener følgende formål:

•     At gøre overgangen fra dagpleje til børnehave lettere for børnene.
•     At give børnene mulighed for at lære børnehavens rutiner at kende.
•     At give de kommende børnehavebørn en følelse af at være en del af børnehaven.
•     At give børnene mulighed for at lære de voksne i børnehaven at kende og omvendt.
•     At gøre forældrene mere trygge ved, at deres barn skal begynde i børnehave.
•     At planlægge aktiviteter, der styrker børnenes sammenhold og følelse af samhørighed.

Når dit barn skal begynde i børnehave og kommer fra dagplejen, inviterer vi forældrene til en opstartssamtale. Her tager vi udgangspunkt i "Barnet i centrum", som dagplejen har udfyldt. Forældrene medbringer skemaet til samtalen.