Overgang til forårs-SFO

At begynde i forårs-SFO er for mange børn og forældre noget helt særligt. I Nøddehøj har vi stort fokus på overgangen til forårs-SFO, så denne store omvæltning bliver så tryg som mulig.

I Faaborg-Midtfyn Kommune starter alle kommende skolebørn i forårs-SFO den 1. april. Nøddehøj har et tæt samarbejde med skolerne i området, som omfatter systematik og rutiner i forhold til overgang fra daginstitution til skole.

Via samarbejdsmøder mellem skoler og institutioner, har vi til stadighed fokus på at udvikle vores overgangsordning. Målet er at give det enkelte barn en tryg og optimal skolestart gennem en god og sammenhængende tværfaglig systematik for skolestart.

Derfor har vi følgende tiltag:

  • For at skabe gode relationer mellem børnene, samler vi kommende skolebørn fra Bøgehaven og Nøddehøj til én gruppe omkring oktober.
  • En god overgang for det enkelte barn skabes i samarbejde mellem forældre, daginstitution og skole.
  • I overgangsforløbet besøger Nøddehøjs kommende skolebørn og skolen hinanden.
  • Skolen inviterer i overgangsforløbet forældrene på besøg.
  • Skolen og daginstitutionerne i vores område er i løbende dialog om fælles børnekompetencer.
  • Der er en sammenhængende indsats omkring alle børns overgang til skole.

Når dit barn skal begynde i skole afholdes en overgangssamtale. Vi tager udgangspunkt i ”Barnet i centrum”, "kompetencehjulet"og ”SPU” (skole-paratheds-undersøgelse), som børnehavepersonalet har udfyldt.