Barnet i centrum

"Barnet i centrum" fastsætter en fælles standard i Faaborg-Midtfyn Kommune til at holde forældresamtaler ud fra. Den skaber systematik i vores arbejde med overgange til vuggestue, børnehave og skole.