Forældrebestyrelse

Børneområde Nord er en kommunal områdeinstitution med trt børnehuse og en forældrebestyrelse.

Repræsentanter i forældrebestyrelsen

I forældrebestyrelsen er der både repræsentanter fra forældresiden og fra medarbejdersiden.

Forældrerepræsentanter

NavnRelationValgperiode
Louise Vilsbøl -FormandMor til Nora i Bøgehaven2020-2022
Tue Kjølhede -NæstformandFar til Signe i Bøgehaven2021-2023
Frida Tønning FakkenorMor til Bjørn i Klatretræet2021-2023
Thomas DahlFar til Rasmine i Nøddehøj2020-2022
Mette Lykke HansenMor til Pelle i Klatretræet2020-2022

 Medarbejderrepræsentanter

NavnTitelValgperiode
Ulla JensenPædagog2021-2023
Mette A. KristensenPædagog2020-2022
Mette HejesenOmrådeleder

Forældrebestyrelsen

Børneområde Nord er en kommunal områdeinstitution med to børnehuse og en forældrebestyrelse.


Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre i Børneområde Nord (Bøgehaven og Nøddehøj). Bestyrelsen består desuden af 2 fra personalet samt områdelederen.

I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejder.
I ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter og 1 medarbejder.
 
Der vælges 3 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder eller ved længerevarende forfald.
 
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer.
 
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i perioden fra 1. april til 1. maj. Her afholdes valg og bestyrelsen fremlægger årsberetning.

Forældrebestyrelsens opgaver

Forældrebestyrelsen har medindflydelse på fastsættelse af principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af budgetrammen indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale og har desuden ret til at deltage ved ansættelsen af leder.
 
Forældrebestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt. Du kan læse dagsordner og referater via AULA.