Tilsyn og kvalitet i dagtilbud

Tilsyn sikrer, at forældre og børn får den service, Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen.

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Tilsynet skal sikre:

  •     At dagtilbuddet efterlever de mål og rammer, der er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.
  •     At dagtilbuddet efterlever lovens mål om at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel.
  •     At dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
  •     Udvikling af fortsat høj kvalitet i dagtilbuddets kerneydelse.

Kvalitets- og tilsynsmodel

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud sker ud fra en kvalitets- og tilsynsmodel, der både kontrollerer kvaliteten og samtidig giver dagtilbuddet anvisninger til, hvordan kvaliteten kan videreudvikles.

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud omfatter kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt landsbyordninger og den kommunale dagpleje.

Tilsynsnotat Nøddehøj

Læs det seneste tilsynsnotat herunder

Tilsynsnotat 21